เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม EDI
Series EDI

 • สำหรับผลิตน้ำ DI ที่มีความต้านทานไฟฟ้า > 1 MΩ·cm หรือ ความนำไฟฟ้า < 1 μS/cm
 • กำลังการผลิต 1-75 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 • ไม่จำเป็นต้องใช้สารช่วยฟื้นฟูเรซิน จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายได้
 • ออกแบบให้มีความปนเปื้อนตำ การไหลของ Concentrate และ Electrolyte เข้าสู่ EDI จะอยู่ ในทิศตรงข้ามกับน้ำเข้า ทำให้ช่วยลดการปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้พลังงานต่ำ
 • หน้าจอควบคุมแบบ LCD
 • Pressure gauges
 • Flow meters
 • Resistivity meter
 • ผ่านการทดสอบจากโรงงาน
 • รับประกัน 1 ปี

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 

 


 

 

EDI Systems

Electrodeionization (EDI) system

     EDI เป็นกระบวนการที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเยื่อเลือกผ่าน (semi-impermeable membrane technology) กับสารแลกเปลี่ยนไอออน เพื่อทำให้เกิดน้ำปราศจากแร่ธาตุที่มีประสิทธิภาพสูง
 

     กระบวนการ EDI ใช้สำหรับผลิตน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง โดยใช้สารเคมีน้อยกว่าแบบดั้งเดิมถึง 95% ระบบ EDI เยื่อกรองและไฟฟ้าจะช่วยแทนที่การใช้กรดและสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่ต้องใช้ในกระบวนการกรองแบบดั้งเดิมได้

 

EDI workingการทำงานของ EDI

     EDI Module ประกอบไปด้วยชุดของห้องขนาดบางๆซึ่งบรรจุเรซินไว้สำหรับกรองน้ำ และกำจัดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากน้ำ โดยจะมีเมมเบรนแบบเฉพาะเจาะจงกับไอออน โดยเป็นแคทไอออนด้านหนึ่ง และแอนไอออนอีกด้านหนึ่ง กั้นแต่ละห้องเอาไว้
 

     เมมเบรนชนิดแคทไอออนจะปล่อยเฉพาะไอออนประจุบวกให้ผ่านไป และกั้นไอออนประจุลบไว้ไม่ให้ผ่าน ใน EDI cell สามารถมีห้องได้ถึง 4 ถึง 100 ห้อง ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
 

     เมื่อน้ำเริ่มผ่านเข้าไปในเซลล์ ประจุไออนในน้ที่อยู่ในห้องเรซินจะถูกจับไว้โดย ion exchange resin เมื่อมีไฟฟ้า (200-400VDC) ผ่านเข้าไปในเซลล์ ก็จะจับแคทไอออน (+) และแอนไอออน (-) และย้ายเข้าไปด้านอิเล็กโทรดที่เหมาะสม ไอออนจะผ่านเมเมเบรนเข้าสู่ concentrate chamber ไออนจะถูกเก็บอยูใน concentrate chamber โดย reverse charged membrane ที่อยู่ติดกับ resin chamber และจับพวกมันเข้าสู่ concentrate stream

 

EDI ModuleEDI Module

 • ไม่ต้องใช้สารฟื้นฟูสภาพเรซิน
  EDI ไม่ต้องใช้สารฟื้นฟูสภาพเรซินและนำ concentrate ในการทำงานกลับมาใช้ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่าย และทำให้ระบบมีความง่ายมากขึ้น
   
 • การออกแบบที่มีความปนเปื้อนตำ
  การไหลของ Concentrate และ electrolyte จะผ่านเข้าสู่ EDI ในทิศตรงข้ามกับน้ำเข้า จึงช่วยลดการปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกระจายน้ำเข้า
  ออกไปได้อย่างเพียงพอ
   
 • ใช้พลังงานตำ
  EDI มีเรซินที่ช่วยลดความต้านทานไฟฟ้าใน EDI module ได้อย่างมีนัยสำคัญ จึงช่วยลดหารใช้พลังงานลงได้มาก

 

EDI Module Specification
Module 1000S 2000S 3600S 4500S 5800S
แรงดันไฟฟ้า (V) 12 - 100 50 - 120 0.25 1.5 0.25
กระแสไฟฟ้า (A) 0.5 - 5.5 0.5 - 5.5 0.5 - 0.5 0.5 - 5.5 0.5 - 5.5
Product Flow (m³/hr) 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
Concentrate flow (m³/hr) 0.15 0.2 0.3 0.45 0.65
Electrolyte flow (m³/hr) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

 

ข้อมูลการสั่งซื้อ
รหัสสินค้า ความจุ
m³/hr
EDI Module  NOs
EDI Module
AF-EDI-01 1 CP-1000S 1
AF-EDI-02 2 CP-2000S 1
AF-EDI-03 3 CP-3600S 1
AF-EDI-04 4 CP-4500S 1
AF-EDI-05 5 CP-5800S 1
AF-EDI-10 10 CP-5800S 2
AF-EDI-15 15 CP-5800S 3
AF-EDI-20 20 CP-5800S 4
AF-EDI-25 25 CP-5800S 5
AF-EDI-30 30 CP-5800S 6
AF-EDI-35 35 CP-5800S 7
AF-EDI-40 40 CP-5800S 8
AF-EDI-45 45 CP-5800S 9
AF-EDI-50 50 CP-5800S 10
AF-EDI-75 75 CP-5800S 15